Η ανατομία μιας πορείας από τη σκοπιά των φοιτητών/τριών μας: Η περίπτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του ΕΑΠ / Σοφία ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΛΥΤΡΑ & Νίκος ΣΗΦΑΚΗΣ (pdf-main text in Greek)
(The first ten years: How our graduates and students view the HOU Μ.Ed. in TESOL programme / Sophia PAPAEFTHYMIOU-LYTRA & Nicos SIFAKIS)

 

Περίληψη

Με την ευκαιρία του εορτασμού των δέκα χρόνων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του ΕΑΠ επιδιώξαμε να ιχνηλατήσουμε την πορεία του από την σκοπιά των αποφοίτων μας και των φοιτητών/τριών με ένα ερωτηματολόγιο που τους μοιράσαμε. Στόχος μας ήταν να καταγράψουμε τις απόψεις τους σχετικά με το πρόγραμμα και την επιρροή του στην επαγγελματική τους ζωή. Στις επί μέρους ενότητες του ερωτηματολογίου διερευνούμε τα εξής θέματα: εάν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες τους, ποιές θεματικές ενότητες θεωρούν ως τις πλέον κατάλληλες για την επιμόρφωσή τους στο συγκεκριμένο ΜΠΕ, πώς ωφέλησε το πρόγραμμα την επαγγελματική τους δραστηριότητα, πώς επηρεάζει το πρόγραμμα την περαιτέρω επαγγελματική βελτίωσή τους και τι θα είχαν να προτείνουν για τη μελλοντική περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος. Τα συμπεράσματά μας ήταν άκρως θετικά, δικαίωσαν τους στόχους που είχαμε βάλει όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα και εγγυώνται ότι, με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές που επιβάλλει το πέρασμα του χρόνου, το πρόγραμμα θα συνεχίσει την επιτυχή πορεία του και τα επόμενα χρόνια.

 

Abstract

On the occasion of the tenth anniversary of the Μ.Ed. in TESOL programme of the Hellenic Open University, we distributed a questionnaire to graduates as well as current students of the programme. Our primary goal was to further reflect on the usefulness of the programme ten years after and identify possible weak points that need enhancement for the ultimate benefit of our students and the Greek society at large. To that end, we aimed to map out students’ views about the programme and its influence on their professional life. In the various sections of the questionnaire we tried to explore (a) whether their expectations are fulfilled; (b) which modules of those on offer they have selected and which they consider as the most and least important for their professional training and development; (c) how the programme has influenced the professional choices they make/have made outside teaching a class-proper; (d) whether they regard the programme as a springboard for further professional development which they can embark upon on their own; (e) what suggestions they can make for the programme’s further improvement of. The results were very positive. The goals we had set forth in 1998, when this Μ.Ed. in TESOL teacher education programme was inaugurated, were definitely fulfilled for the benefit of the teachers of English at large both in the private and the state sector. The work that has been carried out so far points to a bright future, provided we continue on the same successful course and implement all necessary changes and adjustments required by our changing times.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)